امروز : 29 مهر 1400
 
   صفحه پشتیبان آموزشی

به صفحه پشتیبان آموزشی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1399/04/01
    جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1396/07/01
   فرم جدول مطالعاتی

نمونه فرم جدول مطالعاتی ایام نوروز

دانلود

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/12/25
   فرم نظر سنجی

نمونه فرم نظرسنجی برنامه مطالعاتی ایام نوروز

دانلود

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/12/25
   برنامه پیشنهادی مطالعه دروس در ایام نوروز

برنامه پیشنهادی مطالعه دروس در ایام نوروز

دانلود

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/12/25
   انتخاب رشته

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/11/23
   رمز موفقیت در تحصیل چیست ؟

رمز موفقیت در تحصیل چیست ؟

دانلود

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/11/20
   نمرگز و موفقیت

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/11/15
   مبانی انتخاب رشته پایه نهم

مبانی مهم انتخاب رشته

دانلود

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/11/03
   رشته های مرتبط با شاخه نظری

رشته های مرتبط با شاخه نظری

دانلود

   ارسال شده توسط   پشتیبان آموزشی  در مورخ   1395/11/03
1234