امروز : 24 مهر 1397
 
   خیر مقدم

به صفحه مشاور دبیرستان جابربن حیان

 خوش آمدید

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1398/04/01
   مسیر هویت یابی

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1397/07/22
   اهمیت بهداشت روان

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1397/07/20
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1397/07/01
   راهنمای استفاده از همگام

راهنمای استفاده از همگام ویژه دانش آموزان پایه نهم

جهت استفاده در اجرای آزمون های مشاوره ای

دانلود

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1396/10/14
   اصول پیروزی در امتحانات

اصول پیروزی در امتحانات

دانلود

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1396/09/22
   امتحانات را چگونه بگذرانیم

امتحانات را چگونه بگذرانیم

دانلود

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1396/09/22
   مسئولیت والدین در ایام امتحانات

مسئولیت والدین در ایام امتحانات

دانلود

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1396/09/22
   پیام مشاور 1

پیام مشاور

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1396/07/18
   دستورالعمل اجرای آزمون مشاوره ای

مراحل اجرای آزمون های مشاوره ای در سایت همگام

دانلود
 

   ارسال شده توسط   حسین تیزکار  در مورخ   1396/01/20
12