امروز : 23 ابان 1397
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس زبان

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1398/04/30
   جداکننده اطلاعات سال قبل با سال جدید

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1396/07/01
   تمرینات نوروزی پایه هفتم

تمرینات نوروزی پایه هفتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/12/22
   نمونه 1زبان هفتم(محرمی)

نمونه سوالات شماره 1 زبان پایه هفتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/08/09
   نمونه 1 زبان هشتم(محرمی)

نمونه سوالات شماره 1 زبان هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/08/09
   نمونه 1 زبان نهم (محرمی)

نمونه سوالات شماره 1 زبان نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/08/09
   Sample Questions Language

Sample Questions

Download

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/03/02
   Eight Student

Eight Student

sample questions

Download

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/03/01
   Sample Questions Language

sample questions

Download

 

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/02/31
   Sample Questions Language

sample questions

Download

   ارسال شده توسط   گروه زبان گروه زبان  در مورخ   1395/02/31
1234