امروز : 04 بهمن 1397
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس ریاضی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/07/01
   پیک ریاضی هشتم (فیثاغورس)

پیک ریاضی هشتم (فیثاغورس)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/10/27
   پیک ریاضی نهم(اتحاد مربع)

پیک ریاضی نهم(اتحاد مربع)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/10/27
   پیک ریاضی نهم

پیک ریاضی نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/29
   پیک ریاضی هشتم 97/9/29

پیک ریاضی هشتم  97/9/29

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/29
   پیک هشتم فصل پنجم (این هفته همین یک پیک رو دارید عزیزان)

پیک ریاضی هشتم فصل پنجم (این هفته همین یک پیک رو دارید عزیزان)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/21
   پیک ریاضی نهم سوالات فصل های 1و2و3و4

پیک ریاضی نهم سوالات فصل های 1و2و3و4

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/21
   پیک ریاضی هشتم نمونه سوالات ترم اول

پیک ریاضی هشتم نمونه سوالات ترم اول

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/15
   پیک ریاضی نهم نمونه سوالات ترم اول

پیک ریاضی نهم نمونه سوالات ترم اول

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/15
   سوالات فصل چهارم ریاضی هشتم

سوالات فصل چهارم ریاضی هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/09/07
123456789