امروز : 23 ابان 1397
 
   خوش آمد گویی

به صفحه گروه آموزشی درس ریاضی

خوش آمدید

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1398/07/01
   پیک 3 فصل اول هشتم (برای آمادگی میان ترم اول)

پیک 3 فصل اول هشتم (برای آمادگی میان ترم اول)

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/23
   پیک 3 فصل اول هشتم

پیک 3 فصل اول هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/17
   پیک فصل سوم پایه هشتم

پیک فصل سوم پایه هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/09
   پیک ریاضی نهم فصل دوم

پیک ریاضی نهم فصل دوم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/09
   نمونه 1

پیک  فصل دوم ریاضی هشتم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/02
   یک مطلب مفید و خواندنی

یک مطلب مفید و خواندنی

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/02
   یک نمونه سوال امتحان فصل اول پایه نهم

یک نمونه سوال امتحان فصل اول پایه نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/02
   پیک فصل دوم نهم

پیک فصل دوم نهم

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/02
   سوالات هفتم فصل های 1 و 2 و3

سوالات هفتم فصل های 1 و 2 و3

دانلود

   ارسال شده توسط   گروه ریاضی گروه ریاضی  در مورخ   1397/08/02
12